Privatlivspolitik

I forbindelse med kundernes mulighed for at købe sikkerhedsudstyr beder NærBrand om disse oplysninger:

  1. Kundes unikke, og af Topdanmark tildelte, kundenummer.
  2. Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  3. Oplysning om hvilke varer kunden ønsker leveret.

Der modtages således ingen personfølsomme personoplysninger, og heller ikke cpr. nummer.

De modtagne oplysninger er i sagens natur personhenførbare, således at et datalæk vil kunne afsløre hvem NærBrand har som medlemmer/kunder, og hvilket sikkerhedsudstyr disse har bestilt.

NærBrand videregiver kundes afgivne oplysninger når en 3. part skal forestå levering af det bestilte. I dette tilfælde oplyses i en mail hvem oplysningerne efterfølgende videresendes til.

Sådan forholder NærBrand sig:

  1. Den personhenførbare del af kundeoplysningerne bliver slettet efter 3 år.
    => Fristen på 3 år sættes af hensyn til gældende regler om garanti for leverede produkter.
  2. Kunden kan ved henvendelse bede om at blive glemt/slettet. Dette sker ved henvendelse på post@naerbrand.dk
  3. NærBrand har direktør Martin Damholdt som selskabets Databeskyttelsesansvarlig
Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..