Privatlivspolitik

I forbindelse med kundernes mulighed for at købe sikkerhedsudstyr beder NærBrand om disse oplysninger:

  1. Kundes unikke, og af Topdanmark tildelte, kundenummer.
  2. Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  3. Oplysning om hvilke varer kunden ønsker leveret.

Der modtages således ingen personfølsomme personoplysninger, og heller ikke cpr. nummer.

De modtagne oplysninger er i sagens natur personhenførbare, således at et datalæk vil kunne afsløre hvem NærBrand har som medlemmer/kunder, og hvilket sikkerhedsudstyr disse har bestilt.

NærBrand videregiver kundes afgivne oplysninger når en 3. part skal forestå levering af det bestilte. I dette tilfælde oplyses i en mail hvem oplysningerne efterfølgende videresendes til.

Sådan forholder NærBrand sig:

  1. Den personhenførbare del af kundeoplysningerne bliver slettet efter 5 år.
    => Fristen på 5 år sættes af hensyn til levetiden på ildslukkere, og kundens ret til fornyelse med nyt tilskud jf. NærBrands til enhver tid gældende politik..
  2. Kunden kan ved henvendelse bede om at blive glemt/slettet. Dette sker ved henvendelse på post@naerbrand.dk
  3. NærBrand har direktør Martin Damholdt som selskabets Databeskyttelsesansvarlig.
Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..