NærBrand

Sammenhold og forsigtighed

NærBrand er det levende bevis på betydningen af sammenhold og forsigtighed.

Foreningen er “efterkommer” af selskaber der for mere end 175 år siden blev dannet som “brandcasser” rundt om i lokalområderne.

Forhistorien ses som driftige og fremsynede menneskers reaktion på den store Kjøbenhavnske brand.

Du skal forestille dig at ingen på dette tidspunkt havde forsikringer. Brændte dit hus var der ingen offentlig hjælp. Vores kendte sociale sikkerhedsnet fandtes ikke. Du blev fuldstændig overladt til velgørenhed fra familie, venner og naboer.

 

Brandkasser

Historien viser også, at specielt naboer på den tid var først til at komme med hjælpen.

Derfor ses også logikken i at man i nærområder samledes i brandkasser, og dermed i solidaritet og for fælles bedste sørgede for at løse problemet for de mennesker der blev ramt af brand.

Brandkasserne opstod i 1800 tallet, og bestod virkningsfulde op gennem 1900-tallet, men efterhånden stødte man på det problem, at folk ønskede sig mere forsikring end brandforsikringen. F.eks. stormforsikringer af huse.

Nogle brandkasser opgav og lod sig nedlægge, men 6 brandkasser valgte at indlede et tæt samarbejde med Topdanmark. Disse brandkasser organiserede sig under navnet NÆR-BRAND, hvilket senere er ændret til NærBrand

NærBrands historie

NærBrand er i dag navnet på en sammenslutning af ”brandkasser” der alle sammen opstod i årene efter den store brand i København i 1795.

Selskaberne hed:

  • Gensidig Brandforsikringsselskab for Lolland Falster stiftet den 28. apr. 1845
  • Skodborg Vandfuld Herreds Gensidige Brandforsikring, stiftet den 3. dec. 1845
  • Salling Gensidige Brandforsikring, stiftet den 8. aug. 1862
  • Fjends Herreds Gensidige Brandforsikring, stiftet den 21. jul. 1880
  • Lysgaard Herreds Brandforsikring for Rørlig ejendom, stiftet i 1890
  • Brandforsikringsforening for Rørlig ejendele for Rinds og Nørlyng Herreder, stiftet i 1901

 

Det er formentligt personligheder og tilfældigheder der gør, at netop disse brandkasser vælger at holde sammen og sammen vælge disse løsninger på deres udfordringer. Omdannelsen af NærBrand Forsikring G/S til NærBrand foreningen f.m.b.a viderefører den samhørighed.

Karakteristisk for alle brandcasser er, at de blev etableret af nogle af egnens driftige landmænd. Husk at i 1800 tallet var langt den overvejende del af befolkningen beskæftiget i landbruget – og ikke mindst i de områder der i dag er NærBrand område.

NærBrand i nyere tid

Vore ”brandcasser” består i dag i en fusion lavet i 2009, og vi tegner forsikringer sammen med Topdanmark til landbrugs – og privatkunder.

Samarbejdet mellem Topdanmark og NærBrand har bestået siden 17/7 1990.

Der er bygget op om Co-assurance, og dermed det man populært kan kalde ”kunder vi er fælles om.”

Fælles betyder at vi tegner brandforsikringen i fællesskab, og så leverer Topdanmark alle andre dækninger uden vores medvirken. Topdanmark står 100 % for driften af det forsikringsmæssige, gældende fra fastlæggelse af forsikrings-vilkår/produkter, indtegning, over police/opkrævning, servicering og til skadesbehandling.

Det er i aftalen fastsat, at NærBrand kunderne skal tilbydes Topdanmarks normale forsikringsprodukter på området.