NærBrand generalforsamling

NærBrands generalforsamling blev afholdt fredag den 5. april, og her blev Anette Vernegaard Andersen valgt som ny formand for foreningen NærBrand, der netop har passeret 7.500 medlemmer.

Anette er en kendt skikkelse både i Skive og på www.nærbrand.dk, hvor hun optræder på vores forside med Skive by i baggrunden. Til daglig er Anette regnskabsleder på Skive Kommune.

Som næstformand blev John Chr. Nielsen fra Nykøbing valgt. John er landmand og har i mange år været særdeles aktiv i organisationsarbejdet i Dansk Landbrug.

  • Generalforsamlingen blev afholdt i skyggen af en alt for langstrakt proces, hvor NærBrand har solgt sin forsikringsportefølje og ønsker at komme videre. Det kræver mere end almindelig tålmodighed, for det er fortsat ikke tilendebragt.
  • Som en konsekvens af den manglende afslutning på forsikringsselskabet var det bestyrelsens beslutning at NærBrand Fmba ikke udarbejder en egentlig årsrapport, men gør brug af den mulige undtagelse herfor, der beskrives i årsregnskabslovens §4. Generalforsamlingen tiltrådte denne beslutning.