Efter beslutning på ordinær generalforsamling afholdte NærBrand Forsikring G/S en ekstraordinær generalforsamling:

Fredag den 12. maj 2023 kl. 16.00 på Restaurant Pavillonen, Handbjerg Marina 12 – 16, 7830 Vinderup.

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling var forslag om forsikringsselskabets likvidation. Mødeforløbet blev:

1. Valg af stemmetællere, protokolfører og dirigent.

Valgt som stemmetællere blev Mette Palshøj, Erik Ø. Johnsen og Lars Christiansen. Valgt som protokolfører blev selskabets direktør Martin Damholdt og valgt som dirigent blev Jørgen Clemmensen.

2. Genfremsættelse af forslag fra bestyrelsen om at lade selskabet træde i likvidation.

Efter dirigentens omhyggelige gennemgang af forslaget og dets konsekvenser blev det sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Valg af likvidator

Bestyrelsens forslag om Advokatfirma Dahl fra Viborg blev enstemmigt vedtaget.