Lokalområde Viborgegnen

Valgmødet blev afholdt med en flot deltagelse på næsten 100.

Det blev en dejlig aften for de næsten 100 deltagere der var mødt op på Golf Hotel.

Lokalrådsformand Erik Johnsen orienterede om året 2023 i NærBrand Viborgegnen, og direktør Martin Damholdt kunne bidrage med en fortælling om et økonomisk godt år i 2023.

Undervejs i valgmødet gav vi ordet til regionsrådspolitiker Ib Bjerregaard, der med sin solide politiske rutine kunne redegøre for alt omkring Region Midtjylland, og herunder de emner som er anført i annoncen til højre.

Karsten Bak Poulsen valgte på mødet at takke af efter flotte 16 år som aktiv i NærBrand. Lokalrådsformand Erik Johnsen kvitterede med en takketale og en vingave.

Forsamlingen oplevede god interesse for at afløse Karsten Bak Poulsen, så det blev efter kampvalg afgjort at det blev til genvalg af Ole Døssing og Jørn Nielsen, samt at ny delegeret er:

Allan Mikkelsen, Løgstørvej 30, 8800 Viborg.

Mødet blev afsluttet i restauranten på Golf Hotel, hvor NærBrand var værter ved endnu en af hotellets gode middage.

To brandkasser

Lokalområde Viborgegnen er en fusion fra 2006 af de to brandkasser:

  • Brandforsikring for Rørlig ejendele for Rinds og Nørlyng Herreder, der blev stiftet den 1. juni 1901
  • Lysgaard Herreds Brandforsikring for Rørlig ejendom, der blev stiftet i 1890.

Udbredelsesområde

Det er postnumre der “styrer” NærBrand Viborgegnens udbredelse. På korten til højre er området indrammet af en blå streg, og med 7 blå cirkler kan du se hvor det er de 7 lokalrådsmedlemmer bor.

Delegerede medlemmer

Herunder vises kontakt oplysninger på de 7 medlemmer af lokalrådet for Viborgegnen.

Lokalrådsformand er Erik Ø. Johnsen – øverst til venstre.

Telefon:+45 61 36 74 64
E-mail: tolstrupgaard67@gmail.com
Adresse: Silkeborgvej 67, Almind, 8800 Viborg

Telefon: +45 20 66 30 00
E-mail: allanmikkelsen70@gmail.com
Adresse: Løgstørvej 30, 8800 Viborg

Telefon: +45 20 20 74 39
E-mail: bellahoej11@gmail.com
Adresse: Svingelvej 11, Elsborg, 8840 Rødkærsbro

Telefon: +45 20 48 03 32
E-mail: pflarup@mail.tele.dk
Adresse: Fuglesangsallé 10, Hammershøj, 8830 Tjele

Telefon: +45 30 66 03 26
E-mail: ivan.jensen@pc.dk
Adresse: Brændhøje 4, 8831 Løgstrup

Telefon: +45 61 69 85 95
E-mail: kjeldvindjensen@hotmail.com
Adresse: Stendalen 85, 8850 Bjerringbro

Telefon: +45 20 22 10 39
E-mail: overkjaersholm@dlgtele.dk
Adresse: Over Kærsholm Vej 1, Thorning, 8620 Kjellrup