Det er en testversion – kan ikke bruges.

Denne side er forbeholdt de landbrugskunder der har valgt Topdanmark/NærBrand aftale med ret til bonus i skadefri år:

NærBrand giver tilskud til sikkerhedsudstyr, der er krævet jf. aftalen. Heri forpligter du dig til:

  • At holde ejede ejendomme godkendte efter ELFO reglerne for el-eftersyn
  • At have ildslukkere monteret jf. ELFO reglerne i både ejede og lejede bygninger.
  • At have monteret røgalarmer der hvor der er soverum.

Herudover har du, hvis du vælger sikringsklasse 1 eller 2, yderligere krav jf. den udleverede liste.

På denne bestillingsside har du mulighed for at lave bestillinger, der med kvalitetsprodukter imødekommer de stillede krav.

Du kan se din nettopris her. Du skal dog starte med at betale den fulde pris til leverandøren jf. faktura derfra. Leverandøren sørger så for, at NærBrand får besked om leverancen, og Topdanmark/NærBrand vil sørge for at du efterfølgende får tilsendt tilskud. Derved når du din nettopris.

Start indtastning ved at klikke med musen på ordet “indtast..” i det blå felt i øverst til højre. Flyt herefter til efterfølgende felter med musen eller tabulatortasten (ikke piletasterne).

Bemærk at vi videregiver dine oplysninger til vores leverandør. Det er nærmere beskrevet i den mail du modtager så snart du har bestilt.

Testversion – kan ikke bruges.

Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..