Generalforsamling 2019 i NærBrand

NærBrand er jo et kundeejet forsikringsselskab, der primo 2019 har 31.570 ejere.

Selskabet afholdte sin generalforsamling/delegeretmøde lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, DK-7140 Stouby. Til stede var 27 ud af 28 valgte delegerede.

På generalforsamlingen var fremkommet forslag til ændring af selskabets vedtægter og lønpolitik, ligesom selskabets årsrapport 2018 skulle godkendes. Delegeretmødet valgte et enstemmigt ja til alle tre dele.

Under valg til bestyrelsen stod det fast at to af NærBrands helt store personligheder gennem tiden valgte ikke at genopstille.

Bent Wang Hansen fra Vandborg, og Per Flarup fra Hammershøj kunne modtage generalforsamlingens hyldest, og senere se sig afløst af Anette Vernergaard Andersen fra Skive og Ole Døssing Christensen fra Elsborg.

2019/2020 ser NærBrands bestyrelse således ud:

Her ser du bestyrelsen samlet i det smukke forårsvejr. Det er fra venstre næstformand Karsten Bak Poulsen, formand Alfred Brunsgaard, Kristian Hedegaard, Ole Døssing Christensen, Jørgen Rye Rasmussen, Anette Vernegaard Andersen, John Christian Nielsen og Jørgen Clemmensen.

Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..