Generalforsamling i NærBrand.

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til selskabets Generalforsamling, der afholdes:
Fredag den 19. juni 2020 kl. 14.00 på Hotel Strandtangen, Strandvejen 24, 7800 Skive

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af revideret og underskrevet årsrapport
  5. Godkendelse af beretning og årsrapport
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisionfirma
  10. Eventuelt

I henhold til § 10.6 er generalforsamlingen åben for alle medlemmer, men det er kun de valgte delegerede der har stemmeret.

Imidlertid sker indkaldelse og afholdelse i skyggen af Covid-19, så bestyrelsen henstiller til, at medlemmer kun anmoder om adgangskort hvis man har en god grund til at deltage.
I givet fald skriv til post@naerbrand.dk

De 28 delegerede, som udøver stemmeretten på vores generalforsamling, er fundet på lokale valgmøder i februar 2020. Du kan se oplysninger om de valgte her 2020 Delegerede

Vores seneste ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt 6. april 2019. Det kan du læse mere om her

2019/2020 ser NærBrands bestyrelse således ud. Det er fra venstre næstformand Karsten Bak Poulsen, formand Alfred Brunsgaard, Kristian Hedegaard, Ole Døssing Christensen, Jørgen Rye Rasmussen, Anette Vernegaard Andersen, John Christian Nielsen og Jørgen Clemmensen

Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..