Generalforsamling i NærBrand

I henhold til vedtægternes § 10.4 indkalder vi hermed til NærBrands ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, DK-7140 Stouby

Klik og læs indkaldelsen

I NærBrands vedtægter §10 står der

10.5. Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal indsendes skriftligt og være selskabets kontor i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

10.6. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal ved henvendelse til selskabets kontor løse adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af disse muligheder kan du skrive til os her.

Indtast dit postnr. for at se, om du kan få gode fordele på forsikringer..